Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната


Заседание на УС на КООСО
На 17.01.2019 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на КООСО с дневен ред:
1. Приемане на нови членове на КООСО.
2. Разглеждане на проекта за Визия за създаване, развитие и функциониране на общ съюз на българското войнство.
3. Проект за декларация в защита на военнослужещите и полицаите.
4. Организационни въпроси.
За членове на КООСО бяха приети:
1. клуб "Достойнство" - гр. Кърджали, с председател подп. (о.р.) инж. Николай Ръжев
2. военнопатриотично сдружение "Капитан Димитър Списаревски" - Добрич, с председател Генади Ганчев.
По втора точка от дневния ред бе взето решение проектът за визия да бъде изпратен на всички организации от КООСО с молба до 22.02.2019 г. да предоставят своите становища. Управителният съвет реши на 12.03.2019 г. да се проведе заседание на Конфедеративния съвет за окончателно приемане на Визията.
От името на министъра на отбраната, председателят на КООСО връчи награда "Нагръден знак за чест и достойнство" на председателя на "Клуб 199" - полк. (о.з.) инж. Цанко Цанков.

Powered by CuteNews

Актуално от КООСО

Конференция
България в общата европейска отбрана
От живота на КООСО
Военно-патриотичните организации и политическата дейност
Проект на Визия за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство
Размишления на глас за обединението
Заседание на УС на КООСО
"ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА" ИЛИ "ДОБРОВОЛНАТА ПОДГОТОВКА" НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!
Powered by CuteNews

Актуални Новини

Контакти

csdpo.eu
ndcaabg@abv.bg