Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ


До
Г-н Румен Радев
Президент на Република Българи
Г-жа Цвета Караянчева
Председател на Народното събрание
Г- н Бойко Борисов
Председател на Министерския съвет
Председателите на парламентарни групи в 43- то Народно събраниеДЕКЛАРАЦИЯ


На Управителния съвет на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната по повод Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие

Уважаеми господа и госпожи държавници и парламентаристи,

Управителния съвет на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната(КООСО), като се позовава на Конституцията на Република България, на Закона за борба срещу домашното насилие, на българското и международно законодателство, като осъжда всякакви форми на насилие над жени и деца, включително и домашното насилие,като отчита, че Истанбулската конвенция раздели българското общество и породи остра конфронтация и противопоставяне, като се придържа към ненарушимото право на суверена сам да взема решения по жизненоважни за държавата, обществото и българските граждани въпроси,

ДЕКЛАРИРА:
1. Ние сме против всякакви политики, действия и решения на властите, включително и по Истанбулската конвенция, които разделят българското общество и водят до разкол, противопоставяне и конфронтация между българските граждани. Обявяваме се против политизирането на дискусията, свързана с ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие.
2. Решително подкрепяме всички предложения и действия на Президента на Републиката, на Парламента и Правителството за усъвършенстване на българското законодателство в частта му, насочена за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и децата.
3. Заставаме зад Становището на Българската православна църква и зад позициите на традиционните вероизповедания- католическо, протестантско и мюсюлманско, че Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие, не трябва да се ратифицира, защото тя противоречи на обществения и правов ред и на изконните нравствени ценности. Конвенцията не само не решава проблемите, но и ще ги задълбочи.
4. Апелираме решението за ратификацията на Конвенцията да се вземе след като се чуе и отчете мнението на суверена.В този смисъл сме за приемане на предложението за провеждане на референдум по този въпрос.
5. Обявяваме се против ратификация на Конвенцията и с тълкувателна декларация, защото тя не може да се отнася до текстовете, свързани с така наречения социален пол, както и да промени насочеността на Истанбулската конвенция срещу традиционните православни ценности, почиващи на нашето историческо и културно наследство.
6. Ние сме по принцип против Истанбулската конвенция, защото тя не отчита обективния факт, че коренът на проблемите, свързани с насилието спрямо жени и деца според нас лежи в разрушаването на изконните нравствени и семейни ценности.Семейството в България, нее вече основна клетка на обществото. Определящо стана безбрачното семейно съжителство, при което вече 60%от децата се раждат извънбрачно, показател, по който сме на шесто място в света. 30 % от новородените деца не се припознават от бащите си. Обществото ни все повече затъва в разврат и разгул.Конвенцията, със своите нововъведения за социалния пол и лансираните във връзка с него други норми на живот, ще засили още повече тези пагубни тенденции и ще роди нови проблеми, включително и във връзка с насилието в обществото.
7. Предлагаме на парламентарно представените политически сили, заедно или самостоятелно, преди да се пристъпи към ратификация, да сезират Конституционния съд и да поискат неговото становище, дали текстът на Конвенцията не влиза в противоречие с норми, заложени в Конституцията на Р. България.
8. Призоваваме народните представители да негласуват в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция, докато не се изпълнят условията, посочени в тази Декларация.
Обръщаме се към другите военно- патриотични съюзи и организации да подкрепят нашата Декларация или по друг начин да заявят своята гражданска позиция по ратификацията на Истанбулската конвенция.
Декларацията е приета на заседание на Управителния съвет на КООСО, състоял се на 29. 01. 2018 година.Председател на Управителния съвет на КООСО ……………


/Иван Иванов

Powered by CuteNews

Актуално от КООСО

Конференция
България в общата европейска отбрана
От живота на КООСО
Военно-патриотичните организации и политическата дейност
Проект на Визия за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство
Размишления на глас за обединението
Заседание на УС на КООСО
"ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА" ИЛИ "ДОБРОВОЛНАТА ПОДГОТОВКА" НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!
Powered by CuteNews

Актуални Новини

Контакти

csdpo.eu
ndcaabg@abv.bg