Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!


Заставаме изцяло зад усилията на президента на Републиката и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили генерал Румен Радев да отстоява конституционните правомощия на президентската институция и да издига нейната роля като инкубатор на национални идеи и инициативи, свързани с изграждане на сигурна и просперираща България. Подкрепяме го не само защото е един от нас, а и защото лидерства в борбата за единство на нацията и за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. Това се посочва в декларация на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО), подписана от нейния председател полковник от запаса Иван Иванов.

***
Декларация

на „Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната“ по повод на някои негативни тенденции в упражняването на властта и в единението на държавните институции в Република България

Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО), като неправителствена организация в обществена полза, обединяваща 14 военно-патриотични организации, винаги е изразявала своята гражданска позиция по политики, решения и действия на властите, засягащи сигурността и просперитета на страната.

С тази Декларация, ние изразяваме нашето безпокойство от тлеещото напрежение и противопоставянето между парламентарното мнозинство и изпълнителната власт от една страна и президента на Републиката от друга страна.

Разделението на властите е определящ принцип на властовия ред в демократичните държави. Конституцията определя България като република с парламентарно управление. На Министерския съвет се възлага да ръководи и осъществява външната и вътрешната политика на страната. Президентската институция, макар и да не е отделна власт, заема много важно място в държавното устройство и управление. Държавният глава олицетворява единството на нацията. Той изпълнява функцията на коректив и балансьор във взаимоотношенията между държавните власти и институции. Президентът е стожер на държавността и народния суверенитет. Затова са силно притеснителни битуващите в публичното пространство констатации и коментари, че: държавният глава е поставен в изолация и се стеснява терена за неговото реално политическо действие; че му се отнемат правомощия и се минимизира неговата роля; че около него се изгражда враждебен обръч, поради което той е принуден да води кръгова отбрана.

Ние, които сме посветили живота си на отбраната и сигурността на страната и сме се клели да служим вярно на своя народ и Родина, не можем да останем безразлични, когато


има проблеми в упражняването на държавната власт и функционирането на институциите, затова заявяваме на висок глас своята гражданска позиция:

1. Конфедерацията е за тържеството на националния девиз “Съединението прави силата“. Отстояваме върховенството на закона, поддържането на баланс в правомощията на властите и взаимния контрол между тях. Настояваме да се чува и зачита гласът на суверена. Противопоставянето между институциите и политическите сили, конфронтацията в обществото и разделението на нацията,е една от главните причини да сме на последните места в Европейския съюз по всички качествени показатели. Дискусиите и острите противоборства в последно време около Истанбулската конвенция, изучаването на комунизма в учебниците по история и Деня на жертвите на комунизма, показват колко дълбоко е разделението в българското общество. Затова се обръщаме към държавните власти и институции, към политиците и държавниците с призив да заровят томахавките и да заработят дружно в името на общественото благо. Като народ и държава ни чакат сурови изпитания и трудни битки с корупцията, тероризма, демографската катастрофа и бедността, с които ще можем да се справим, само ако работим в единство и съгласие.

2. Заставаме изцяло зад усилията на президента на Републиката и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили генерал Румен Радев да отстоява конституционните правомощия на президентската институция и да издига нейната роля като инкубатор на национални идеи и инициативи, свързани с изграждане на сигурна и просперираща България. Подкрепяме го не само защото е един от нас, а и защото лидерства в борбата за единство на нацията и за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. Заставаме до него и защото той поставя на пиедестал националния интереси държи решенията за България да се вземат в България. Ние познаваме генерал Радев не само като голям професионалист, но и като личност с енциклопедични познания, притежаващ ценни човешки добродетели като честност, принципност, неподкупност и високо чувство на отговорност. За нас внушенията и обвиненията по негов адрес са безпочвени и много далече от истината. Опитите за неговото компроментиране са обречени на провал. В лицето на запасното войнство от нашите военно- патриотични организации, президентът Радев има и ще има сигурна обществена опора в неговата народополезна държавническа дейност.

3. Ние сме за укрепване устоите на парламентарната република и за утвърждаване на Народното събрание като храм на народовластието. Българският народ отхвърли едноличната тоталитарна власт и тръгна по пътя на парламентарната демокрация. Обезпокоителен е ниският рейтинг на парламента, за което няма как да носи вина президентът на Републиката. Възразяваме против: формалното и не рядко пренебрежително отношение на изпълнителната власт към парламентарния контрол; вземане на решения под давление на премиера; създаване на временна комисия с цел компроментиране на президента и демонстративното отхвърляне на всички наложени от държавния глава през 2017 г. вета на закони, без да се дискутират изложените мотиви и предложения. Изнасяните в публичното пространство факти и аргументи, че България придобива все повече облика на премиерска република, са много притеснителни.Категорично се противопоставяме на каквито и да са опити за скрита подмяна на принципите на държавното устройство и управление, уредени с Конституцията на Р. България.

4. Високо ценим усилията на правителството за изпълнение на възложените му функции, особено във външнополитическата област. Добре би било това да става във взаимодействие и координация с президента на Републиката, който представлява страната в международните отношения. По въпросите със споделена компетентност, работеща е политиката на диалог и единодействие на изпълнителната власт с президентската институция. Будят тревога такива прояви и действия на изпълнителната власт като: демонстрацията на сила и на институционално надмощие; отнемането на президентски квоти в специализирани държавни органи; орязване на правомощия по отношение на специалните служби и неизпълнение на колективно изработените и приети препоръки на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Настояваме за изменения в Закона за Консултативния съвет за национална сигурност, с които да се осигури баланс на представителството и да се избегне съществуващата сега възможност, изпълнителната власт да бламира неговата работа, какъвто случай вече имахме.

5. В рамките на българското законодателство, Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната ще осъществява действен граждански контрол за спазване изискванията на принципа за разделение на властите и за единение на държавните институции и на българската нация в името на сигурността и просперитета на страната.

Обръщаме се към другите структури на гражданското общество, да подкрепят тази наша Декларация или по друг начин да изразят гражданската си позиция по проблемите свързани с упражняването на държавната власт в Република България.

В единението е силата на майка България!

Тази Декларация е приета на заседание на УС на КООСО, състояло се на 05. 02. 2018 година.

Председател на УС на КООСО: Иван Иванов

Powered by CuteNews

Актуално от КООСО

Конференция
България в общата европейска отбрана
От живота на КООСО
Военно-патриотичните организации и политическата дейност
Проект на Визия за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство
Размишления на глас за обединението
Заседание на УС на КООСО
"ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА" ИЛИ "ДОБРОВОЛНАТА ПОДГОТОВКА" НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!
Powered by CuteNews

Актуални Новини

Контакти

csdpo.eu
ndcaabg@abv.bg