Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната


Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО)  е създадена на 15 ноември 2008 г. и включва в състава си 14 неправителствени сдружения със структури в 42 населени места. Висшистите са около 90% от състава на организациите, като една трета от тях имат повече от едно висше образование.
В процес на подготовка за приемане са още няколко сродни организации от сферата на сигурността и отбраната.    

Основен принцип на функциониране на КООСО е съхраняване самостоятелността на съставляващите я организации. 
Приоритетните цели на конфедерацията са:
- Повишаване ролята на гражданския контрол върху сферата на сигурността и отбраната; 
- Подпомагане развитието на гражданското общество и възприемането от него на принципите на евроатлантическата ценностна система;
- Защита на интересите на своите членове пред законодателната, изпълнителната и съдебната власт и органите за местно самоуправление;
- Координиране действията на своите членове при съвместни публични изяви, обществени и социални инициативи.
Обществената активност на Конфедерацията е насочена към подпомагане дейността на институциите в областта на сигурността и отбраната при осъществяване на тясно сътрудничество и взаимодействие с със сродните национални и международни организации и със структурите на НАТО и ЕС.
КООСО изразява желание за сътрудничество, партньорство и единодействие с всички обществени организации, които работят за позитивно влияние върху българското общество и възходящо развитие на неговите духовни и културни ценности.
Организацията демонстрира желание за обединяване на усилията на военно-патриотичните съюзи и родолюбиви организации за решаване на проблемите на запасното войнство и освобождаваните от въоръжените сили офицери, сержанти и войници.
Органи за управление на Конфедерацията са Общото събрание и Конфедеративния съвет.
Организацията са представлява от председателя на Конфедеративния съвет. Настоящият председател е полк. о.р. Иван Иванов.


Актуално от КООСО

Конференция
България в общата европейска отбрана
От живота на КООСО
Военно-патриотичните организации и политическата дейност
Проект на Визия за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство
Размишления на глас за обединението
Заседание на УС на КООСО
"ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА" ИЛИ "ДОБРОВОЛНАТА ПОДГОТОВКА" НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!
Powered by CuteNews

Актуални Новини

Контакти

csdpo.eu
ndcaabg@abv.bg