Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната


АБК Алианс Български командоси (АБК)
полковник о.р. Стоян Михнев
abk_mihnev@abv.bg
АЗАГЩРФ

Асоциация на завършилите академия на ГЩ на Руската федерация (АЗАГЩРФ)
генерал-майор о.р. Димитър Кръстев
krastev_ kalofer@abv.bg

АЗКОН Асоциация на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим (АЗКОН)
полковник о.р. Пламен Халачев
ndcaabg@abv.bg
АСВБ Асоциация на Сухопътните войски на България (АСВБ)
генерал-лейтенант о.р. Кирил Цветков
office@blfa-bg.org
tsvetkov.k.r@gmail.com
АКИС Асоциация на комуникационните и информационните спецалисти (АКИС)
полковник о.р. Иван Кьосев
ivan_ msev48@abv.bg
acis2009@abv.bg
Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната
професор Валентин Станков
office@ssa-bg.eu
БАА Българска авиационна асоциация (БАА)
полковник о.р. Ангел Георгиев
bulavias@abv.bg
ББР Българско бюро за разузнаване (ББР)
Лазар Мурджев
bbr@gbg.bg
ННСОБ Независсим национален съюз на офицерите в България (ННСОБ)
полковник о.р. Ангел Тюфекчиев
nnsob@abv.bg
СДА Сговор за демократична алтернатива (СДА)
полковник о.р. Румен Кисьов
r.kisyov@abv.bg
СДА Сдружение на офицерите от резерва и запаса клуб 199
о.з. полковник Цанко Цанков
voenen_svoge@abv.bg
СБП Съюз на парашутистите в България
Бригаден генерал о.р. Иван Мечков
mechkov2000@abv.bg
ЦИАРЗС Център за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион (ЦИАРЗС в ЮЕ и ЧР)
майор о.р. Мирослав Писов
center.security.bg@gmail.com
ЦИНС Центьр за изследване на националната сигурност (ЦИНС)
генерал-майор о.р. Съби Събев
sabsismal@gmail.com