Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбранатаСТАНОВИЩЕ
на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната
Относно: инициативата на МО за доброволна военна служба


Проблемът с кадрите във въоръжените сили все повече се задълбочава. Некомлектът от личен състав вече премина критичния минимум. Необходими са спешни мерки и инициативи, които да подпомогнат неговото разрешаване. КООСО винаги е подкрепяло всяка инициатива свързана с развитието и усъвършенстването на въоръжените сили. Като такава ние приемаме и инициативата на министъра на отбраната за въвеждане на доброволна военна служба. След като се запознахме с нея изразяваме следното становище:
Виждането за доброволаната военна служба не съотвества на съдържанието, което се влага в използвания израз. За такава се приема военната подготовка на средношколците, студентите и на граждани пожелали да придобият военни умения. В случая става въпрос за "военна подготовка", а не за"военна служба". Освен това военното обучение на ученици, студенти и граждани под една или друга форма се провежда и в момента. Инициативата предлага само различни варианти за неговото подобряване. Поради това тя не представлява нов подход. "Доброволната служба" или "доброволната подготовка" както трябва да се нарича не може да се приеме като мярка за преодоляване на некомплекта от личен състав. Тя не надгражада способностите на въоръжените сили, а ги подронва изразходвайки средства от бюджета за отбрана.ДЕКЛАРАЦИЯ


На Управителния съвет на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната по повод Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие

Уважаеми господа и госпожи държавници и парламентаристи,

Управителния съвет на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната(КООСО), като се позовава на Конституцията на Република България, на Закона за борба срещу домашното насилие, на българското и международно законодателство, като осъжда всякакви форми на насилие над жени и деца, включително и домашното насилие,като отчита, че Истанбулската конвенция раздели българското общество и породи остра конфронтация и противопоставяне, като се придържа към ненарушимото право на суверена сам да взема решения по жизненоважни за държавата, обществото и българските граждани въпроси,


Заставаме изцяло зад усилията на президента на Републиката и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили генерал Румен Радев да отстоява конституционните правомощия на президентската институция и да издига нейната роля като инкубатор на национални идеи и инициативи, свързани с изграждане на сигурна и просперираща България. Подкрепяме го не само защото е един от нас, а и защото лидерства в борбата за единство на нацията и за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. Това се посочва в декларация на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО), подписана от нейния председател полковник от запаса Иван Иванов.


Актуално от КООСО

"ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА" ИЛИ "ДОБРОВОЛНАТА ПОДГОТОВКА" НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!

Актуални Новини

Контакти

csdpo.eu
ndcaabg@abv.bg